Terpineol (alpha, beta, or gamma) / Terpinen-4-ol / Terpinolene